Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

NHỚ TIẾNG DƯƠNG CẦM


                              Từ đây bặt tiếng dương cầm
                              vườn thu sương giọt giọt thầm nhớ thương
                              bao nhiêu mắt lá trên đường
                              xạc xào theo bước thập phương viếng Người
                              bao nhiêu nước mắt đã rơi
                              đồng bào đồng chí muôn nơi ngậm ngùi

                              Hỡi ôi! Võ Tướng đi rồi
                              một trăm năm lẻ, một đời gian lao
                              lưỡi lê, súng kíp...năm nào
                              từ trong khói lửa binh đao trưởng thành
                              vị tổng tư lệnh anh minh
                              thiên tài mưu lược lưu danh muôn đời
                              Điện Biên lừng lẫy đất trời
                              huyền thoại thần tốc sáng ngời sử xanh

                              Ba mươi năm cuộc trường chinh
                              "Anh Văn" ngày ấy đã thành lão nhân
                              vẫn còn đau đáu việc dân
                              vẫn lo việc nước việc quân lâu dài

                              Một trăm năm lẻ - cuộc đời
                              đã chồn vó ngựa, rã rời gót chân
                              Người về vui với tiền nhân
                              núi Rồng, đảo Yến tri ân đón chờ

                              Gối đầu lên những câu thơ
                              nằm nghe con sóng Vũng Chùa ấp iu!