Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

TỰ KHÚC

                                                        Đã nghe thưa thớt lá vàng
                                                        Đã trông mây xám võ vàng bay ngang
                                                        Rũ lòng bông cúc muộn màng
                                                        Thu buông giọt giọt ...dăng hàng bên hiên

                                                        Chợt như gió lạc vườn tiên
                                                        Trái thơm còn sót hương lên nồng nàn
                                                        Nhạc lòng tự khúc miên man
                                                        Bâng khuâng nẻo lá rồi tan cuối chiều

                                                        Chỉ còn đêm với ...đèn khêu!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét