Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

TẢN MẠN THỊ MẦU                                Mắt em cháy cả chợ chiều
                                Hóa vàng quang gánh nói điều đong đưa
                                Thị Mầu một thuở đã xưa
                                Nay thời mở cửa bán mua mặc lòng...
                                Bướm ong thì mặc bướm ong
                                Chỉ thương cái kén nằm trông mà buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét