Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Hoạ mi

Ngẩn ngơ!...chim quý ngự lồng son
Mỹ vị, cao lương - giọng có giòn?
Còn nhớ một thời - vươn cánh gió
Có mơ vạn thuở - vút đầu non.
Thôi đành lỡ bước, lòng ôm hận
Đâu biết sa chân, dạ héo hon
Vẫn hót mua vui - chiều ý chủ?
Hay ru giấc mộng đã hao mòn!

                                              Ngày 21-08-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét