Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Nắng chiều

Chiều buông
Còn vương sắc nắng
Lắng đọng của ngày
Nồng nàn gạn chút men say
Gửi vào hoa lá, cỏ cây dâng đời
Mong manh giọt nắng chiều rơi
Vẫn còn da diết những lời mai sau.

                                Hà Đông
                           Đêm 04/09/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét