Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Thăng Long - Hà Nội ngàn năm

Có một Thăng Long - Hà Nội
Ngàn năm tuổi vẫn thanh xuân
Đất thiêng, Hổ ngồi, Rồng cuộn
Ba Vì - Thánh địa Lạc Hồng


Sấm truyền: Đế đô muôn thuở
Đời đời rạng rỡ non sông
Giặc đến - thây phơi thành đống(1)
Kiêu hùng, Nguyễn Huệ - Quang Trung.

Có một mùa thu rực nắng
Lời Bác vang vọng Ba Đình
Khai sinh nước Việt uy linh
Thế giới thêm hình chứ "S"

Có một thủ đô Hà Nội
Nhật, Pháp khiếp vía xin hàng
"Thần Sấm", "com ma" tan xác
Tự hào dân tộc Việt Nam!

Trái tim đập ngàn năm tuổi
Sức sống rùng rình sinh đôi
Vinh quang tựu về ngày hội
Thăng Long - Hà Nội ngàn năm

                              Văn Miếu - Nguyên Tiêu 2010  

1. Gò Đống Đa: Nơi giặc Thanh chất thành đống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét