Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Tác phẩm Lời ru cho cháu
Tác phẩm: Lời ru cho cháu.
Thơ: Phạm Minh Tân
Nhạc: Nguyễn Thắng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét