Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Tấm hình ngày cưới

Đây tấm hình ngày xưa
Em với anh
Bốn mươi năm
Mình lại gặp mình

Ma thắm môi hồng thời xuân sắc
Kỷ niệm còn đây, lúc tuổi xanh!

Bốn mươi năm
Em với anh
Gắn bó đời nhau trọn cuộc tình
Chia ngọt sẻ bùi cùng năm tháng
Uống cạn đắng cay kiếp nhân sinh!

Rút ruột nhả tơ
Dệt bình minh
Tơ rối, ruột đau
Dệt chẳng thành
Vẫn biết cuộc đời là bể khổ
May vẫn còn nhau lúc tàn canh!

                                 Tháng 11/2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét